Svart på Vitt

100,00 kr

En bok med röster och vittnesmål om elöverkänslighet huvudsakligen bestående av utdrag ur berättelser skrivna av personer som är elöverkänsliga.

Kategori:

Beskrivning

”Svart på vitt. Röster och vittnesmål om elöverkänslighet” av Rigmor Granlund-Lind och John Lind består huvudsakligen av utdrag ur berättelser skrivna av personer som är elöverkänsliga. Boken bygger på en hearing om elöverkänslighet, som hölls i Stockholm år 2000 arrangerad av Rådet för arbetslivsforskning (RALF). Man hade 1997 fått i uppdrag av regeringen att redovisa och bedöma värdet av såväl svensk som internationell forskning om elöverkänslighet och hälsorisker med elektriska och magnetiska fält. Hearingen var ett led i detta och här fick de elöverkänsliga själva komma till tals. De som ville kunde också höra av sig skriftligt. Sedan var det meningen, att detta skulle publiceras i slutrapporten. Men så skedde aldrig. Officiellt skylldes på pengabrist. När så slutrapporten kom i december 2000, ägnades endast en sida åt inläggen från hearingen och de 415 breven.