Här finns våra pressmeddelanden. Klicka på en av länkarna för att visa hela texten.


Öppet brev till Anders Ygeman angående ”ryska nättroll” och den växande oron kring riskerna med 5G - Till Anders Ygeman 2020-01-16 5G – ett hot mot människors hälsa, liv och allt levande på vår jord Med anledning av dina uttalanden om 5G och ryska nättroll, måste vi upplysa dig om att det finns en stark växande kritik … Continue reading
Ökad tillströmning av nya medlemmar - Elöverkänsligas Riksförbund ser under 2019 en ökad tillströmning av nya medlemmar. En ökad medvetenhet hos allmänheten i kombination med den kraftiga utbyggnaden av trådlös teknik som nu sker samt ökad aktivitet och informationsspridning i sociala medier och på gator och … Continue reading
Överklagan till Förvaltningsrätten rörande Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017 - Folkhälsomyndigheten ger en falsk bild av riskerna med strålningen från trådlös teknik. Trots omfattande varningar från hundratals forskare så förnekar man hälsorisker. Man har anlitat jäviga forskare för att skriva det kapitel i miljöhälsorapporten som handlar om elektromagnetiska fält. Elöverkänsligas … Continue reading
Jäviga myndigheter vilseleder beslutsfattare om riskerna med strålning - PRESSMEDDELANDE Marianne Ketti, förbundsordförande för Elöverkänsligas Riksförbund framhåller att folkhälsomyndigheten tar hjälp av jäviga forskare, Anders Ahlbom och Maria Feychting, för att förhindra livsuppehållande åtgärder för en stor grupp människor med funktionsnedsättningen elöverkänslighet. Anders Ahlbom blev petad från IARC:s expertgrupp … Continue reading
Sverige bör följa Silicon Valley och kasta ut datorerna från skolan - PRESSMEDDELANDE I en Waldorfskola i Silicon Valley är datorer förbjudna. Här går barnen till anställda på Google, Apple, Yahoo. En förälder som jobbar på Google: “Föreställningen att en app på en Ipad skulle lära mina ungar att läsa eller räkna … Continue reading
Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder - PRESSMEDDELANDE Elöverkänsligas Riksförbund (medlem i Funktionsrätt Sverige) har haft representantskapsmöte och förbundsstämma på Fredshammar i Orsa. På representantskapsmötet deltog riksdagsmannen Peter Helander (C). Han fick saklig information från mötesdeltagarna, 14 år och uppåt, om elöverkänsligas situation i samhället samt relevant … Continue reading
KI visar vägen mot fast telefoni - PRESSMEDDELANDE Tänka sig! Nya KI med alla eminenta forskare, som skulle vara ett av världens modernaste forskningsinstitut, har tvingats konstatera att den trådbundna telefonin är det enda alternativ vi kan förlita oss på när det gäller. Vi efterlyser nu kraftfulla … Continue reading
Skolverket vill införa miljöfarlig verksamhet bland barn, utan konsekvensutredning av hälsoeffekterna - PRESSMEDDELANDE Skolverket har tagit fram förslag på uppdrag av regeringen om nationella IT-strategier för förskolan. I konsekvensutredning saknas totalt hälsoaspekterna, trots att det idag finns en mängd kunskap och forskning på området. I stort sett alla icke industrisponsrade forskare skickar … Continue reading
Folkhälsan hotas! - PRESSMEDDELANDE  Folkhälsan hotas! Trådlös teknik är orsak till en lång rad av ohälsoproblem. Elöverkänsligas Riksförbund slår larm. Nu gäller det inte längre ”bara” elöverkänslighet utan en lång rad av allvarliga ohälsotillstånd. Vetenskapligt belägg finns! Elöverkänsliga motsvarar ”kanariefåglarna” som man förr … Continue reading
Öppet brev till IT-minister Anna-Karin Hatt - PRESSMEDDELANDE Tillämpa försiktighetsprincipen, Anna-Karin Hatt! Bevara de ”vita fläckarna” på kartan! Vi företräder en växande grupp människor i Sverige som letar boende i lågstrålande miljö och som märker att de ”vita fläckarna på kartan” blir allt mindre och färre. Frågan … Continue reading